Vitalogie/gewasbescherming

Ons bedrijf maakt sinds 2008 gebruik van een Aquarius Vitaliser ®

Tegenwoordig zitten er vele schadelijke stoffen in regen- en bronwater die er niet thuishoren, zoals bijvoorbeeld pesticiden. Dit heeft een negatief invloed op het milieu, de dieren en de planten. Door het water te filteren kunnen de schadelijke stoffen er uitgehaald worden, maar er blijven nog wel kleine deeltjes van de stoffen in het water, waardoor het schadelijk effect blijft bestaan.

Met een Vitaliser worden de moleculen van het water opnieuw geordend na het filteren. Door de vitaliser worden de deeltjes van diverse stoffen, die niet in het water thuishoren, geneutraliseerd. Doordat we een Vitaliser gebruiken is er minder bemesting van de planten nodig doordat de anorganische mineralen in het water weer beter beschikbaar en opneembaar zijn voor de planten.De toediening van goede mineralen in combinatie met vitaal water zorgt voor een gezonde bodem. Het wortelgestel van de planten verbeteert zich en de planten groeien beter. Ook zijn ze in het algemeen gezonder en minder vatbaar voor ziektes.Voor meer informatie zie:
http://www.aquariusvitaliser.info

 

https://youtu.be/lXn1jqXS2oM